Thi công sơn nước đối với tường củ ta cần kiểm tra bề mặt của sơn, độ bám dính của sơn với bột trét tường, Sau đó ta đưa ra phương án xử lý tối ưu nhất.

- Nếu bề mặt sơn không còn được sự bảo đảm có dấu hiệu bong tróc ta nên cho xủi bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Những nơi tường bị nứt ta nên cắt rộng ra trám trét lại. Sau đó dùng băng keo lưới dán vào chổ ta đã xử lý trét bột như sau khi sơn tường sẽ không bị nứt.

sơn nước

sơn tường ngoài

sơn nước ngoài trời

sơn nước nngoaif nhà

trét bột sơn nước

sơn ngoài trời

xũi tường

xã nhám

sơn nước​​​​​​

 

xử lý dặm vá

sơn màu