Bài viết liên quan

Đĩa mài bê tông 7 inch (180mm)

Đĩa mài bê tông 7inch là loại đĩa dùng để maì nền bê tông ở máy mài cầm tay loại lớn 1 đĩa có thể mài trên 1.000 m2. Chuyên mài những nơi gồ ghề bề mặt nền bê tông, thích hợp với những công trình xây dựng, mài nền thi công sơn epoxy, mài bóng nền bê tông .

 

Đĩa mài nền bê tông.